BİLİMSEL PROGRAM KAYIT ve KONAKLAMA BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLİMSEL PROGRAM

18 ŞUBAT 2022, CUMA
HASTA TOPLANTISI
Salon B
08:45 - 10:30 Hasta Eğitim Toplantısı Oturum Başkanları: İzzet Fresko, Melike Melikoğlu
08:45 - 08:55 Deri Mukoza tutulumu Zekayi Kutlubay
08:55 - 09:05 Göz tutulumu Didar Uçar
09:05 - 09:15 Damar tutulumu Deniz Göksedef
09:15 - 09:25 Nörolojik tutulum  Melih Tütüncü
09:25 - 09:35 Eklem tutulumu Serdal Uğurlu
09:35 - 09:45 Gastrointestinal tutulum Ali İbrahim Hatemi
09:45 - 10:30 Panel Tartışması Panelistler: İzzet Fresko, Melike Melikoğlu, Zekayi Kutlubay, Didar Uçar, Deniz Göksedef, Serdal Uğurlu, Melih Tütüncü, Ali İbrahim Hatemi
SEMPOZYUM PROGRAMI
Salon A
11:00 - 12:20 Açılış Oturumu Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan, Yalçın Tüzün
11:00 - 11:20 Açılış Konuşması Hasan Yazıcı
11:20 - 12:20 Prof. Dr. Cem Mat ve Prof. Dr. Yılmaz Özyazgan anısına saygı: Özgeçmişleri ve bilimsel çalışmaları Zeynep Altan Ferhatoğlu, Didar Uçar
12:20 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 Deri ve Mukoza Tutulumu Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Afet Akdağ Köse
13:30 - 13:50 Deri ve mukoza bulgularının ayırıcı tanısı   Burhan Engin
13:50 - 14:10 Deri ve mukoza tutulumunda topikal tedaviler Zeynep Altan Ferhatoğlu
14:10 - 14:30 Deri ve mukoza tutulumunun tedavisi  Zekayi Kutlubay
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 16:40 Pathogenesis: Nature vs Nurture? Chairs: Haner Direskeneli, Graham Wallace
14:45 - 15:05 An update on the pathogenesis Haner Direskeneli
15:05 - 15:30 An overview of genetics Ahmet Gül
15:30 - 15:50 ERAP1 in HLA class I-restricted immunity Johannes Nowatzky
15:50 - 16:10 Microbiomes in Behçet's syndrome Graham Wallace
16:10 - 16:40 Panel discussion Haner Direskeneli, Ahmet Gül, Johannes Nowatzky, Graham Wallace
16:40 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 17:55 Behçet Hastalığı: Son Yılın Özeti Oturum Başkanları: Cengiz Korkmaz, Kenan Aksu
17:00 - 17:20 Klinik bilimler Emire Seyahi
17:20 - 17:40 Tedavi Vedat Hamuryudan
17:40 - 17:55 Tartışma

19 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ
Salon A
08:45 - 10:20 Göz Tutulumu Paneli Oturum Başkanları: İlknur Tuğal Tutkun, Melike Melikoğlu
08:45 - 09:05 Behçet üveitinde klinik görünüm, seyir ve prognoz İlknur Tuğal Tutkun
09:05 - 09:25 Behçet üveitinde görüntüleme (FFA, OCT, OCT-Anjiografi) Didar Uçar
09:25 - 09:45 Behçet üveitinde anti-TNF ajanlar ve diğer biyolojikler ile tedavi İlknur Tuğal Tutkun
09:45 - 10:05 Behçet üveitinde dirençli olgular - tedavide zorluklar Merih Oray
10:05 - 10:20 Tartışma
10:20 - 10:35 KAHVE MOLASI
10:35 - 11:50 Otoinflamasyon ve Behçet sendromu Oturum Başkanları: Fatoş Önen, Huri Özdoğan, Eda Tahir Turanlı
10:35 - 10:55 Türkiye coğrafyasında Behçet ve ailevi Akdeniz ateşi epidemiyolojisi Serdal Ugurlu
10:55 - 11:15 Behçet sendromunun monogenik taklitçileri Ahmet Gül
11:15 - 11:35 IL-1 based treatment in Behçet’s syndrome Giacomo Emmi
11:35 - 11:50 Tartışma
11:50 - 12:45 Gastrointestinal Tutulum Oturum Başkanları: Mehmet Soy, Yusuf Erzin
11:50 - 12:10 İntestinal Behçet hastalığı ayırıcı tanısı Aykut Ferhat Çelik
12:10 - 12:30 İntestinal Behçet: Tedavi ve prognoz  Ali İbrahim Hatemi
12:30 - 12:45 Tartışma
12:45 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:15 Damar Tutulumu Chairs: Emire Seyahi, Ömer Karadağ
13:30 - 14:00 Inflammation and thrombosis: NETosis and other disease mechanisms David Saadoun
14:00 - 14:30 An update on the pathogenesis of thrombosis Giacomo Emmi
14:30 - 14:45 Kardiyak tutulum Burçak Avcı Kılıçkıran
14:45 - 15:00 Anti-koagülasyonda son durum Fatma Alibaz
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:50 Santral Sinir Sistemi Tutulumu  Oturum Başkanları: Sebahattin Saip, Gülşen Akman Demir
15:30 - 15:55 Ayırıcı tanı ve tedavi Aksel Siva
15:55 - 16:15 Nöro-Behçet sendromunda güncel yenilikler Murat Kürtüncü
16:15 - 16:35 Zor olgulara klinik ve radyolojik yaklaşım Uğur Uygunoğlu
16:35 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:40 Tedavi Oturum Başkanı: Vedat Hamuryudan
16:50 - 17:10 Mechanism of action of apremilast in Behçet syndrome David Saadoun
17:10 - 17:30 Behçet Sendromu'nda Hedefe Yönelik Tedavi Gülen Hatemi
17:30 - 17:40 Tartışma
17:40 - 17:55 KAHVE MOLASI
17:55 - 18:45 Sözlü bildiriler Oturum Başkanları: Selda Çelik, Hakan Emmungil
SS - 01 Deri paterji testinin Behçet hastalığı tanısındaki duyarlılık ve özgüllüğünün geliştirilmesi Rabia Deniz
SS - 02 Parankimal nöro-Behçet hastalığında diffüzyon tensor görüntüleme (DTI) bulguları Tuncay Gündüz
SS - 03 Behçet Hastalığı’na Bağlı Serebral Venöz Sinüs Trombozlarında Lezyon Olasılık Haritalaması Serkan Emekli
SS - 04 Konvansiyonel İmmünsupresif Tedaviye Dirençli Aktif Behçet Üveit Hastalarında NK Hücre Alt Grupları ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Fehim Esen
SS – 05 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine Göre COVID-19 Pandemisinin Behçet Sendromlu Hastalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Gonca Mumcu
SS – 06 Vasküler tutulumu olan Behçet hastalarında infliksimab tedavisi Gülen Hatemi
SS – 07 Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında Covid-19 aşısı sonrası yan etki ve alevlenme Ayşe Özdede
18:45 - 18:50 Kapanış Konuşması Emire Seyahi, Didar Uçar, Serdal Uğurlu
Salon B
10:40 - 12:15 Romatizmal Hastalıklar ve Oküler Tutulum Oturum Başkanları: İzzet Fresko, Sibel Kadayıfçılar
10:40 - 11:00 Kuru göz, oküler yüzey patolojileri Sait Eğrilmez
11:00 - 11:20 Episklerit, Sklerit Özlem Yıldırım
11:20 - 11:40 Ön üveitler Pınar Özdal
11:40 - 12:00 Arka Segment Tutulumları Nilüfer Yalçındağ
12:00 - 12:15 Tartışma
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:05 İmmünsüpresyon ve enfeksiyöz üveitler Oturum Başkanları: İlknur Tuğal Tutkun, Birgül Mete
13:30 - 13:50 CMV retiniti Sibel Kadayıfçılar
13:50 - 14:10 Sifiliz Merih Oray
14:10 - 14:30 Toxoplazma Berna Başarır
14:30 - 14:50 Tüberküloz Didar Uçar
14:50 - 15:05 Tartışma
15:05 - 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 - 17:00 Olgu Sunumları Oturum Başkanı: İlknur Tuğal Tutkun
15:20 - 15:30 Olgu Sunumu-1 Ali Osman Saatci, Mahmut Kaya
15:30 - 15:40 Olgu Sunumu-2 Sirel Güngör
15:40 - 15:50 Olgu Sunumu-3 Suzan Güven Yılmaz
15:50 - 16:00 Olgu Sunumu-4 Özgür Yalçınbayır, Gamze Uçan Gündüz
16:00 - 16:10 Olgu Sunumu-5 Hilal Eser Öztürk
16:10 - 16:20 Olgu Sunumu-6 Sibel Kadayıfçılar, Figen Bezci Aygün
16:20 - 16:30 Olgu Sunumu-7 Hüseyin Baran Özdemir
16:30 - 16:40 Olgu Sunumu-8 Dilbade Yıldız Ekinci
16:40 - 17:00 Tartışma