BİLİMSEL PROGRAM KAYIT ve KONAKLAMA BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KURULLAR

Sempozyum Başkanları

Emire Seyahi
Didar Uçar
Serdal Uğurlu

Düzenleme Kurulu

İzzet Fresko
Vedat Hamuryudan
Gülen Hatemi
Zekayi Kutlubay
Melike Melikoğlu
Yeşim Özgüler
Yılmaz Özyazgan
Sebahattin Saip
Server Serdaroğlu
Emire Seyahi
İlknur Tuğal Tutkun
Didar Uçar
Serdal Uğurlu
Uğur Uygunoğlu

Bilimsel Kurul

Afet Akdağ Köse
Gülşen Akman Demir
Kenan Aksu
Fatma Alibaz
Zeynep Altan Ferhatoğlu
Burçak Avcı Kılıçkıran
Berna Başarır
Aykut Ferhat Çelik
Selda Çelik
Haner Direskeneli
Sait Eğrilmez
Giacomo Emmi
Hakan Emmungil
Burhan Engin
Yusuf Erzin
İzzet Fresko
Deniz Göksedef
Ahmet Gül
Vedat Hamuryudan
Ali İbrahim Hatemi
Gülen Hatemi
Sibel Kadayıfçılar
Ömer Karadağ
Cengiz Korkmaz
Zekayi Kutlubay
Murat Kürtüncü
Melike Melikoğlu
Birgül Mete
Johannes Nowatzky
Merih Oray
Fatoş Önen
Pınar Özdal
Huri Özdoğan
Yılmaz Özyazgan
David Saadoun
Sabahattin Saip
Server Serdaroğlu
Emire Seyahi
Aksel Siva
Mehmet Soy
Eda Tahir Turanlı
İlknur Tuğal Tutkun
Melih Tütüncü
Yalçın Tüzün
Didar Uçar
Serdal Uğurlu
Uğur Uygunoğlu
Graham Wallace
Nilüfer Yalçındağ
Hasan Yazıcı
Özlem Yıldırım

*İsimler soyadına göre sıralanmıştır.